Välkommen till Ovanheden

Välkomna på städdag till Ovanhedens bygdegård 1/10 kl 10

Vi städar ute och inne. Vi reparerar stolar och bord. Vi sätter upp ett tältförråd utomhus för förvaring av våra nya utebord. Föreningen bjuder på mat och dryck, anmäl dig till 0736287455

© Copyright 2023. Ovanheden - …en bygdegård i Hälsningland